Textile / Design

Grand Award
Morissen
Flora
Tape it
Akris
Andeer
Beijing
Grono
Photo
Grono
Marmorera
Luven/Riom
Grand Award
Singapore
Photo
Grand Award
Westwood/Cats
Luven/Riom
Photo
Rex Cinema
Collection
Luven/Riom
Textile
Tomils
Siat/Stampa
Singapore
Duvin
Rex Cinema
Beijing
Riom
Photo
Qatar
Akris/Dust
Carpet
Photo
Tape it
Astana
Luven/Riom
Collection
Feldis
Tokyo
Elements go wild
Photo
Flora
Surava
Feldis
Grono
Photo
Collection
Missoni
Grand Award
Georgette
Luven/Riom
Akris Punto
Feldis
Andeer
Feldis
Morissen
Photo
Photo
Accra
Feldis
Carpet
Ceramics
Collection
Riom
Akris
Patgific
Akris Punto
Marmorera
Feldis
Photo
Flora
Luven/Riom
Grono
Bivio
Westwood/Cats
Astana
Surava
Glinka
Missoni
Grono
Feldis
Georgette
Grono
Tomils
Singapore
Ceramics
St Gall
St Gall
Luven
Flora
Dehli
Tomils
Grono
Photo
Feldis
Research
Louis Vuitton
Siat/Stampa
Astana
Astana
Flora
Fläsch/Pigina
Research
Photo
Marmorera
Westwood/Floral
Andeer
Surava
Elements go wild
Astana
Glinka
Photo
Research
Luven
Flora
Photo
Accra
Grono
Grand Award
Akris/Dust
Luven
Grono
Photo
Photo
Surava
Glinka
Akris/Dust
Shanghai
Morissen
Surava
Fläsch/Pigina
Shanghai
Rex Cinema
Surava
Rex Cinema
Chefchaouen
Textile
Westwood/Cats
Glinka
Patgific
Photo
Rex Cinema
Flora
Surava
Grand Award
Astana
Akris Punto
Drawings
Photo
Siat/Stampa
Grand Award
Photo
Fläsch/Pigina
Feldis
Akris Punto
Louis Vuitton
Siat/Stampa
Collection
Feldis
Akris/Dust
Drawings
Photo
Marmorera
Akris Punto
St Gall
Drawings
Missoni
Siat/Stampa
Rex Cinema
Luven
Luven/Riom
Photo
Marmorera
Andeer
Westwood/Cats
Westwood/Cats
Grono
Photo
Astana
Chefchaouen
Grono
St Gall
Shanghai
Research
Photo
Tomils
Luven/Riom
Photo
Rex Cinema
Grono
Tokyo
Paintprint
Elements go wild
Glinka
Louis Vuitton
Photo
Singapore
Akris
Tomils
Feldis
Photo
Missoni
Beijing
Shanghai
Missoni
Grono
Elements go wild
Shanghai
Morissen
Luven
Feldis
Drawings
Grono
Rex Cinema
Photo
Rex Cinema
Donate a Plate
Textile
Accra
Beijing
Akris/Dust
Missoni
Atelier Pfister
Feldis
Flora
Photo
Louis Vuitton
Accra
Photo
Research
Ceramics
Research
Tape it
Glinka
Bivio
Tomils
Shanghai
Bivio